Сервиз и поддръжка
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   


Информация относно услугите по сервиз и поддръжка


Обща информация

АНКА поддържа гаранционно всички предлагани продукти за срок от 24 месеца (2 години) от датата на тяхната продажба, удостоверена с касова бележка, фактура, ППП или гаранционна карта (виж по-долу). Извънгаранционната поддръжка е налична за срок от минимум 3 до 5 години (в определени случаи и повече) след изтичане на гаранционната поддръжка за всеки от нашите продукти. Това включва както сервизна поддръжка, така и снабдяване с всички налични аксесоари и консумативи.

При възникнал проблем с някой от нашите продукти, моля вижте първо съветите за отстраняване на неизправности в неговото упътване за употреба. Ако не можете да се справите сами с проблема, моля свържете се с нас по телефон или е-mail. Ако и след консултация с наш съдрудник или с нашия сервизен техник проблемът не може да бъде разрешен, моля донесете (или изпратете по куриер) проблемния продукт в някой от нашите офиси в София или Пловдив.

При гаранционна претенция, моля приложете съответния документ, удостоверяващ, че продуктът е в гаранция. Това може да бъде касова бележка, фактура, приемо-предавателен протокол или гаранционна карта, където следва да са отбелязани моделът и серийният номер на продукта, както и датата на неговото закупуване. Гаранционната претенция ще бъде уважена само ако са спазени всички условия, описани в инструкцията за експлоатация и/или гаранционната карта по отношение употребата и правилното ползване на продукта.

При изпращане по куриер, моля сложете в пратката и лист с кратко описание на проблема, вашите имена, адрес и телефон за връзка.

След извършване на преглед и диагностика, нашият сервизен техник ще се свърже с вас и ще ви уведоми за цената и/или времето, необходимо за изпълнение на самия ремонт, а той ще бъде направен само след потвърждение от страна на клиента.

Моля вижте по-долу повече подробности относно това, как протича сервизирането на различните видове продукти, както и каква допълнителна поддръжка се предлага за тях.


Сервиз и поддръжка на слухови апарати Widex

(предстоящо публикуване)


Сервиз и поддръжка на ларингофони (говорни апарати) Servona

(предстоящо публикуване)


Сервиз и поддръжка на ларингофони (говорни апарати) Labex

(предстоящо публикуване)


Сервиз и поддръжка на глюкомери Infopia

(предстоящо публикуване)


Сервиз и поддръжка на лактатметри Arkray

(предстоящо публикуване)


Сервиз и поддръжка на лабораторни анализатори SelexOn

(предстоящо публикуване)


Free Stock photos by Vecteezy

Последна актуализация на 06.09.2022 г.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2022 АНКА. Всички права запазени.