Целева помощ от Социални грижи
   Начало       Новини       Продукти и услуги  »  Слухови апарати Widex       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   

Заплащане/доплащане на ПСПСМИ от НЗОК при закупуване на слухови апарати Widex

От 01.07.2022 г. се въвежда промяна в реда и условията за получаване на парична помощ от държавата за подпомагане на лица с увреждания при закупуване на медицински изделия и технически помощни средства.

Старата система, обслужвана по линия на Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане преминава към Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК), която ще отпуска нужните средства и ще заплаща/доплаща съответните ПСПСМИ (в т.ч. и слухови апарати) на търговците на дребно с медицински изделия за хора с увреждания.

Повече за новата система и начините за кандидатстване и получаване на одобрение за отпускане на парична помощ можете да видите в съобщението на сайта на НЗОК.

За подробности и допълнителна информация относно новата система, моля обръщайте се към НЗОК на тел. 0800 14 800.

Последна актуализация на 11.07.2022 г.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2022 АНКА. Всички права запазени.