Право за предоставяне на ПСПСМИ от НЗОК
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   

Заплащане на ПСПСМИ от НЗОК при закупуване на говорни апарати

От 01.07.2022 г. се въвежда промяна в реда и условията за получаване на парична помощ от държавата за подпомагане на лица с увреждания при закупуване на медицински изделия и технически помощни средства.

Старата система, обслужвана по линия на Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане преминава към Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК), която ще отпуска нужните средства и ще заплаща/доплаща съответните ПСПСМИ (в т.ч. и говорни апарати) на търговците на дребно с медицински изделия за хора с увреждания.

Повече за новата система и начините за кандидатстване и получаване на одобрение за отпускане на парична помощ можете да видите в съобщението на сайта на НЗОК.


ВАЖНО: Нови изисквания на НЗОК във връзка с получаване на говорни апарати от трети лица

Съгласно нови изисквания на НЗОК от 01.08.2023 г., търговците са задължени да предоставят съответните ПСПСМИ единствено и само на лицата с увреждания, на чието име е издадено съответното одобрение. Получаване на дадено ПСПСМИ от друго (трето) лице, различно от правоимащото лице с увреждания, е възможно само когато другото лице фигурира в системата на НЗОК като пълномощник към одобрението и представи съответното пълномощно за получаване на ПСПСМИ, подписано от лицето с увреждания.

Изключение от горното правило може да има единствено в случаите, когато другото (трето) лице представи нотариално заверено пълномощно, издадено и подписано от лицето с увреждания.

Бланка за пълномощно може да изтеглите от тук: Пълномощно ПСПСМИ.

Повече за най-новите изисквания може да видите в новините тук.


За подробности относно новата система, моля обръщайте се към НЗОК на тел. 0800 14 800.

Последна актуализация на 25.08.2023 г.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2024 АНКА. Всички права запазени.