Стома бутони от Servona
   Начало       Новини       Продукти и услуги  »  Ларингофони и канюли Servona       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   

Бутони за отвора
(стома бутони)Прозрачни силиконови бутони за стабилизиране на отвора

Бутонът за отвора се изра­ботва от мек, прозрачен меди­цински силикон. Поради специ­фичния си дизайн, той е подходящ за пациенти, които се нуждаят от канюла само за стабили­зиране на трахео­стомата или при такива, които вече не ползват канюла, но се нуждаят от запаз­ване на отвора. Стома бутонът е много гъвкав и анато­мично оформен, което осигу­рява лесно поста­вяне и опти­мална поно­симост. Поради късия си размер, изпол­зва­нето на бутон за отвора намалява риска от нара­ня­ване стената на трахеята, като по този начин опас­ността от разкъс­ване на заздра­вява­щите тъкани е сведена до минимум и се избягва непри­ятното дразнене в трахеята.

Бутонът е лесен за използване. Гъвкавият материал позво­лява на пациента леко да свие тесния край и да постави бутона в трахео­стомата, докато широкият край остава отвън. Не е необ­хо­димо носе­нето на под­дър­жаща лента, защото ръбът на вътре­шния пръстен осигурява стабилно и сигурно позицио­ниране. Пациен­тите, носещи стома бутон могат да го използват едно­временно с прикрепящ се трахео­стомен филтър (трахео­фиксатор) или заедно с някой от продуктите в текстил­ната колекция за пред­паз­ване на ларинкса.

Таблицата по-долу показва номерата и размерите на гамата от стома бутони.


Таблица с номера и размери на стома бутони
Номер
(за поръчка)
Външен диаметър
A
Вътрешен диаметърРазстояние между пръстените
B
812 mm9.5 mm15 mm
913 mm10.5 mm15 mm
1014.5 mm12 mm15 mm
10 къс14.5 mm12 mm8 mm
1217 mm14 mm15 mm


Уточнения:

  • Изображенията са илюстративни. Цветовете и външния вид на различните средства за рехабилитация и аксесоари може да се различават от тези, показани на снимките.
  • Servona си запазва правото за промени в дизайна и спецификациите без предизвестие.

Моля свържете се с нас за да ви предоставим най-точна информация и цена за конкретно интересуващия ви продукт.

Последна актуализация на 07.12.2021 г.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2024 АНКА. Всички права запазени.