Новини
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   
АНКА стана на 33 години
Автор: АНКА
Дата: 01.02.2024

На 1-ви февруари 2024 година, фирма АНКА навърши 33 години от своето създа­ване. През това време, ние успяхме да се пре­вър­нем в лидер на пазара в своя сегмент, предла­гайки един­ствено и само най-качестве­нoто меди­цинско оборуд­ване, най-добрите слухови и говорни апарати за хора с увреж­дания и съответ­ните аксе­соари и консу­ма­тиви за тях. Благо­дарим на всички наши клиенти и парт­ньори за оказа­ното доверие. Честито!


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2024 АНКА. Всички права запазени.