Новини
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   
Нови изисквания на НЗОК във връзка с получаване на ПСПСМИ от трети лица
Автор: АНКА
Дата: 25.08.2023

Във връзка с нови изисквания на НЗОК, въведени с промени в договорите между съответните РЗОК и търговците на помощни средства, приспособления, съоръжения и мед. изделия (ПСПСМИ) от началото на м. август 2023 г., АНКА уведомява своите клиенти, които желаят да получат говорни апарати, слухови апарати и/или батерии за тях, изцяло или частично заплащани от НЗОК за следното:

1. Съгласно новите промени, търговците, сключили договор с НЗОК/РЗОК, в т.ч. и АНКА, са задължени да предоставят съответните ПСПСМИ единствено и само на лицата с увреждания, на чието име е издадено съответното одобрение. Получаване на дадено ПСПСМИ от друго (трето) лице, различно от правоимащото лице с увреждания, може да става само когато другото лице фигурира в системата на НЗОК като пълномощник към одобрението и представи съответното пълномощно за получаване на ПСПСМИ, подписано от правоимащото лице.

2. Изключение от горното правило може да има единствено в случаите, когато другото (трето) лице представи нотариално заверено изрично пълномощно от правоимащото лице с увреждания, с което ще може да получи съответните ПСПСМИ, дори и да не фигурира в системата на НЗОК като пълномощник към одобрението.

Извадка от новите правила на НЗОК и съответните санкции, които ще бъдат наложени на АНКА при неспазването им може да видите по-долу:

Правила за пълномощници

Пълния текст на договора, в който фигурират въпросните правила може да видите на сайта на НЗОК тук: Договаряне с търговци - Национална здравно­осигури­телна каса (НЗОК).

Бланка за пълномощно може да изтеглите от тук: Пълномощно ПСПСМИ.

АНКА се извинява на своите клиенти за причинените неудобства, но това са изисквания на НЗОК, с които ние сме длъжни да се съобразим, под угрозата на съответните санкции и парични глоби.

За повече информация, моля обръщайте се към НЗОК на тел. 0800 14 800


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2024 АНКА. Всички права запазени.