Новини
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   
Нова система за заплащане/доплащане на ПСПСМИ за хора с увреждания от НЗОК (обновена)
Автор: АНКА
Дата: 11.07.2022

От 01.07.2022 г. се въвежда промяна в реда и условията за получаване на парична помощ от държавата за подпомагане на лица с увреждания при закупуване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ). Старата система, обслужвана по линия на Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане преминава към Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК), която ще отпуска нужните средства и ще заплаща/доплаща съответните ПСПСМИ (в т.ч. слухови апарати и говорни апарати) на търговците на дребно с медицински изделия за хора с увреждания.

Съгласно законовите промени, заповеди за отпускане на парична помощ, издадени от Дирекциите по социално подпомагане в страната до 30.06.2022 г. ще бъдат обслужвани по стария ред в рамките на до 3 месеца от тяхното връчване. Всички нови производства, започнати на и след 01.07.2022 г. ще минават през новата система.

Повече за новата система и начините за кандидатстване и получаване на одобрение за отпускане на парична помощ можете да видите в съобщението на сайта на НЗОК.

Поради неуредици и закъснения в процеса на интегриране на софтуера към новата система и забавяния при подписването на договорите между НЗОК и търговците на дребно с ПСПСМИ, може да се очакват и съответните забавяния при кандидатстването за парична помощ и предаването на одобрените ПСПСМИ (слухови и говорни апарати и батерии и ремонти за тях), за което търговците на дребно като АНКА нямат вина.

За подробности относно новата система, моля обръщайте се към НЗОК на тел. 0800 14 800.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2022 АНКА. Всички права запазени.