Новини
   Начало       Новини       Продукти и услуги       Сервиз и поддръжка       За нас       Контакти   
Нова система за заплащане/доплащане на ПСПСМИ за хора с увреждания от НЗОК
Автор: АНКА
Дата: 21.06.2022

От 01.07.2022 г. се въвежда промяна в реда и условията за получаване на парична помощ от държавата за подпомагане на лица с увреждания при закупуване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ). Старата система, обслужвана по линия на Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане преминава към Национална здравно-осигурителна каса, която ще отпуска нужните средства и ще заплаща/доплаща съответните ПСПСМИ (в т.ч. и слухови апарати и говорни апарати) на търговците на дребно с медицински изделия за хора с увреждания.

Поради факта, че този трансфер се случва в последния възможен момент, промените в нормативната база, подготовката на съответния нов софтуер за обслужване на системата, наемането на необходимия персонал за осигуряване на административен капацитет в НЗОК и съответните обучителни и разяснителни кампании все още не са завършени. Към настоящия момент, все още няма пълна яснота какъв ще бъде механизмът на кандидатстване за парично подпомагане и как ще се случва определянето, одобряването, предаването, отчетността и заплащането на ПСПСМИ.

Съгласно законовите промени, заповеди за отпускане на парична помощ, издадени от Дирекциите по социално подпомагане в страната до 30.06.2022 г. ще бъдат обслужвани по стария ред в рамките на до 3 месеца от тяхното връчване. Всички нови производства, започнати на и след 01.07.2022 г. ще минават през новата система.

За повече информация, моля вижте следните връзки:

в-к СЕГА: ТЕЛК, НЗОК и нов софтуер - това вече е перфектна буря
zdrave.net: Проф. Сербезова: Вече е проведена е процедурата, по която НЗОК ще заплаща помощните средства

За подробности относно новата система, моля обръщайте се към НЗОК на тел. 0800 14 800.


[ 🏠 Начало ]   [ 🔼 Горе ]   [ Новини ]   [ Продукти и услуги ]   [ Сервиз и поддръжка ]   [ За нас ]   [ Условия за ползване ]   [ Политика за поверителност ]   [ Контакти ]   [ Facebook ]


🏠 Начало
🔼 Горе
Новини
Продукти и услуги
Сервиз и поддръжка
За нас
Условия за ползване
Политика за поверителност
Контакти
Facebook

© 1999-2022 АНКА. Всички права запазени.